How Not To Exclude

Artist
Parents

Some Guidelines for Institutions and Residencies

“Supporting diversity whether it be age, ethnicity, gender, lone or parental status isn’t just about being fair – it’s also about us allowing a diverse flow of experience, nuance, innovation, invention to flourish so the work, the gallery, the practice of art is as rich as it can be. Dispensation for real life needs to start to be built into all collaborations with artists.” (Melanie Jackson)

An introductory statement:

While responsibility for childcare currently falls overwhelmingly on mothers, we are using the word ‘parent’ in these guidelines in the hope that this may change.

An introductory suggestion:

Treat the artist as a whole person.

An introductory request:

Be flexible.

1. Att som organisation uttryckligen välkomna konstnärer med familjer.

Att som organisation bibehålla kontakten med konstnärer när de blir föräldrar.

Konsten behöver inte vara familjevänlig, men institutionen bör vara det.

2. Ha som standard att projekt utgår från konstnärsfamiljers förhållanden och ha strukturer på plats för att tillgodose derasföräldraansvar.

Konstnären som är förälder ska inte behöva oroa sig för att förlora en utställning, uppdrag eller residency om de informerar om att de är föräldrar.

3. Utgå ifrån att konstnärsföräldrar kan behöva resa med sina barn och en partner eller annan vårdnadshavare och möjliggör för detta.

4. Kom överens med konstnären från början vad som förväntas av dem och när, och ge dem tillräckligt med tid för att genomföra

Undvik sista minuten-förfrågningar om texter, samtal och annat extra utöver.

5. Överväg att ha en specifik budget för barnpassning.

Diskutera passning av barn på förväg med konstnären och vara tydlig

med vad du kan och inte kan betala och hjälpa till med.

6. Planera vernissage och speciella evenemang så att det passar konstnärsföräldrarna.

Överväg alternativ som dagtid, helger och privata visningar snarare än att hålla fast vid sena kvällar när barn behöver matas, badas och nattas.

7. Var medveten om terminstider, lov och lovdagar då barnen inte kan vara i barnomsorg.

Erbjud konstnärer som reser med barn att installera utställningar när det bästa passar dem.

8. Fundera över eller ta bort åldersgräns för residenser och stipendier och utmärkelser så att de inkluderar även konstnärer vars karriär har blivit avbruten av få barn skaffa familj.

9. Anpassa residenser för att passa föräldrabehov.

Det kan handla om att låta konstnären dela ett residens i kortare perioder eller stötta dem genom en forsknings- och utvecklingsperiod i deras egna ateljé om de inte kan resa. Barnomsorg bör erbjudas utan extra kostnad.

10. Föräldraledigheten i en CV får inte vara en nackdel eller ses som ett bristande engagemang.

Konstnärskarriärer måste få komma i många former och är pausade av många anledningar, bland annat föräldraskap.

Nyetablerade konstnärer är inte alltid de som tog examen senast.


Translation by Sarah Schmidt & Karin Sandberg
Konstnärernas Mamma Kollektiv, Sweden

www.konstnarernasmammakollektiv.se