Jak nie wykluczać

Rodziców
Artystów

Najlepsze praktyki dla instytucji podczas pracy z rodzicami-artystami

Chociaż odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi spoczywa obecnie w przeważającej mierze na matkach, w niniejszych wytycznych używamy słowa „rodzic”, mając nadzieję, że może się to zmienić.

Sugestia ogólna:

Traktuj artystkę/tę jako całość

Wstępna prośba:

Bądź elastyczny

1. Jako organizacja, otwarcie podchodź do artystów z rodzinami

Bądź przyjazny karmieniu piersią, pozostań w kontakcie z artystami, kiedy zostaną rodzicami.

Sztuka nie musi być przyjazna rodzinie, ale instytucja powinna.

2. Uczyń standardową praktyką ustalenie sytuacji rodzinnej artysty na początku projektu i przygotuj infrastrukturę uwzględniającą ich obowiązki rodzicielskie

Nie należy pozostawiać artystom, aby musieli „przyznać się” do bycia rodzicem. Artystka/-ta nie może bać się, że jeśli się do tego przyzna, może stracić wystawę, finansowanie lub rezydencję.

3. Załóż, że każdy rodzic artysta potrzebuje podróżować ze swoim dzieckiem (dziećmi) i partnerem lub innym opiekunem, i zapewnij to.

4. Na początku ustal z artystą, czego się od niego oczekuje i kiedy. Daj wystarczająco dużo czasu, aby mógł odpowiednio zaplanować swoją pracę

Nie stwarzaj nagłej i niezapowiedzianej potrzeby dostarczenia przez artystkę/-tę materiałów na potrzeby realizowanego projektu.

5. Zastanów się nad przygotowaniem określonego budżetu na koszty opieki nad dziećmi artysty.

Przedyskutuj z artystą koszty opieki nad dziećmi i wyjaśnij, czego możesz, a czego nie możesz pokryć.

6. Planuj wernisaże i wydarzenia specjalne tak by były wygodne dla rodziców artystów

Rozważ opcje, takie jak weekendowy brunch czy prywatne zwiedzanie, zamiast sztywnego trzymania się godzin wczesnowieczornych, kiedy dzieci muszą być karmione, kąpane i kładzione do łóżka.

7. Bierz pod uwagę rozkład zajęć w szkołach

Być może artystce wygodniej będzie współpracować w czasie ferii lub wakacji szkolnych.

8. Ponownie przemyśl lub usuń ograniczenia wiekowe dla rezydencji i nagród, tak aby obejmowały artystki, których kariera została przerwana przez posiadanie dzieci i opiekę nad nimi

9. Poświęć uwagę by wspólnie z artystką dostosować plan rezydencji do jej potrzeb rodzicielskich.

Może to oznaczać umożliwienie artystce podzielenia czasu trwania rezydencji na kilka, krótszych okresów, które są łatwiejsze do zorganizowania. Inna możliwość to wspieranie artystki w fazie badań i poszukiwań w jej własnej pracowni, jeśli nie może podróżować.

10. Nie odczytuj luk w CV, jako wskaźników braku zaangażowania lub wysiłku

Kariera artystów przybiera różne kształty i jest wstrzymywana z wielu powodów. Jednym z takich powodów jest rodzicielstwo.

Wschodzący artyści nie zawsze są tymi, którzy ukończyli ostatnio studia.