Manieren om

kunstenaars met kinderen
niet uit te sluiten

Een aantal richtlijnen voor instellingen en residenties

“Het ondersteunen van diversiteit, of het nu gaat om leeftijd, etniciteit, geslacht, sociale- of ouderlijke status, is niet alleen een kwestie van eerlijkheid. Het gaat er om dat we een diverse uitwisseling van ervaringen, nuances, innovaties en uitvindingen mogelijk maken, zodat het werk, de galerie en de kunstenaarspraktijk zo rijk mogelijk kan zijn. In alle samenwerkingen met kunstenaars moet ruimte worden ingebouwd voor het echte leven.” (Melanie Jackson)

Een inleiding:

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen momenteel grotendeels bij moeders ligt, gebruiken we het woord ‘ouder’ in deze richtlijnen in de hoop dat dit kan veranderen.

Een inleidende suggestie:

Behandel de kunstenaar als een volwaardig persoon.

Een inleidend verzoek:

Wees flexibel.

1. Benadruk als organisatie expliciet dat kunstenaars met kinderen erg welkom zijn

Borstvoedende ouders moeten zich op hun gemak voelen. Blijf in contact met kunstenaars als zij ouders worden.

De kunst hoeft niet voor het hele gezin te zijn, maar het instituut zou dat wel moeten zijn.

2. Maak het een vanzelfsprekendheid om de gezinssituatie van de kunstenaar aan het begin van een project in kaart te brengen, en zorg voor passende oplossingen en faciliteiten om hen te ondersteunen in hun verantwoordelijkheden als ouder(s)

Het zou niet aan de kunstenaar moeten worden overgelaten om te ‘bekennen’ dat hij/zij/hen ouder is, of om bang te moeten zijn dat een show, opdracht of residentie wegvalt als het ouderschap wel wordt uitgesproken.

3. Het moet vanzelfsprekend zijn dat kunstenaars die ouders zijn, zowel met hun kinderen als met hun partner, of andere verzorger, reizen en dat de organisatie hiervoor de kosten draagt.

4. Zorg dat aan het begin van de samenwerking de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn, zowel qua inhoud als organisatie. Zodat de kunstenaars voldoende tijd krijgen om deze verwachtingen te integreren in hun dagelijkse planning

Het is niet de bedoeling om op het laatste moment dringende verzoeken om teksten, gesprekken of andere formaten in te dienen.

5. Probeer een specifiek budget te creëren voor de kosten van de kinderopvang

Bespreek de kosten voor kinderopvang vooraf met de kunstenaar en wees duidelijk en transparant over wat jullie wel en niet kunnen vergoeden.

Laat kunstenaars het deel van hun honorarium dat ze moeten besteden aan kinderopvang als directe kosten factureren, zodat ze er geen extra belasting over hoeven te betalen.

6. Plan openingen en speciale evenementen als het de kunstenaarsouders uitkomt

Openingen in de ochtend met een brunch of een privé-bezichtiging in het weekend zijn een goed alternatief voor evenementen in de avond (zodat ouders met hun kinderen kunnen eten en ze naar bed brengen).

7. Houd rekening met de datums van de schoolvakanties

Kunstenaars die met kinderen reizen, moeten de mogelijkheid hebben om tijdens de schoolvrije periode tentoonstellingen op te bouwen.

8. Leeftijdsbeperkingen voor kunstenaarsresidenties en -onderscheidingen moeten worden heroverwogen of helemaal worden geschrapt, zodat kunstenaars die hun carrière hebben onderbroken voor een ouderschapsverlof of onbetaalde zorgtaken, niet worden uitgesloten.

9. Het is belangrijk residenties aan te passen aan de behoeften van de kunstenaar en de kinderopvang

Dit kan betekenen dat de kunstenaar de residentie in beter beheersbare delen kan opsplitsen of dat een deel van de onderzoeks- en ontwikkelingsperiode in de eigen studio kan worden doorgebracht.

10. Een gat in je CV wijst niet op een gebrek aan toewijding of inzet

De loopbanen van kunstenaars zijn divers en kunnen vaak, om uiteenlopende redenen, onderbroken worden of niet continue met dezelfde intensiteit worden uitgevoerd.

Vaak moeten mensen een pauze nemen om plaats te maken voor andere verplichtingen, zoals het ouderschap. Jong talent zijn niet altijd degenen die het laatst zijn afgestudeerd en mensen hoeven niet jong te zijn om aanstormende talenten te zijn.