איך להיות מוסד אמנותי שאינו ממדר אמנים הורים מדריך למוסדות ותוכניות אמן

״לתמוך ביצירת גיוון בגיל, מוצא אתני, מגדר, מצב משפחתי אינו רק עניין של הוגנות- זה מאפשר צמיחה של ריבוי חוויות, ניואנסים והמצאות כך שהעבודה, הגלריה, והיצירה של האמנות הופכת לעשירה. ההכללה של הצרכים של החיים האמיתיים צריכה להפוך לחלק מובנה בשיתוף הפעולה עם האמנים. (מלני ג׳קסון)

הצהרת הקדמה: בעוד שהאחריות של טיפול בילדים נופלת ברוב המכריע של המקרים על אימהות, בחרנו להשתמש במדריך הזה במילה הורים בתקווה שמצב זה ישתנה.

הצעת הקדמה: נהגו באמן/נית כאדם שלם

בקשת הקדמה: היו גמישים

כארגון, אנחנו מתחייבים להיות מותאמים לאמניםֿ/יות עם ילדים: לאפשר נגישות לנשים מניקות ולהישאר בקשר עם אמנים שהופכים להורים. האמנות לא צריכה להיות מותאמת למשפחות אבל המוסד נדרש לכך.

.

להפוך את זה לנוהג להבהיר את הנסיבות המשפחתיות של האמן/יתית מראשית הפרוייקט, וליצור תשתית אשר תכיל אחריות הורית. אין להטיל על האמן/ית את ״ההתוודות״ על היותו/ה הורה או לאפשר חשש שהווידוי ימנע ממנו השתתפות בתערוכה, רזידנסי או מכירת עבודה.

נקודת המוצא היא כי אמן הורה עשוי להגיע עם ילדיו, ובן.בת זוג או מטפל, וכי האמן הורה לא יישא בעלויות הנלוות לכך.

יסוכם עם האמן מראשית הפרויקט מהן הציפיות מהאמן ובהתאם לאיזה לוח זמנים, ויינתן מספיק זמן מראש על מנת שהאמן יוכל להיערך בהתאם. יש להימנע מבקשות בדקה ה90 כולל בקשות לטקסטים, שיחות אמן, וכדומה.

יש לשקול תקצוב ספציפי עבור עלויות הקשורות לטיפול בילדים. עלויות אלה יידונו מראש מול האמן תוך הצגת עמדה ברורה לגבי מה ניתן ומה לא ניתן לתקצב. יש לאפשר לאמן להוציא חשבונית עבור חלק משכרו כך שהאמן לא יצטרף לממן טיפול בילדים ישירות ולא יישר בעלויות המס הנלוות לכך כחלק משכרו.

יש לשבץ אירועי פתיחה ואירועים מיוחדים בשעות שמותאמות לאמנים הורים. יש לשקול אפשרויות כמו פתיחות בימי שישי בצהריים אשר יכולות להיות אלטרנטיבה לערב מוקדם בו ההורים לרוב עסוקים בלהיערך להשכבת הילדים לישון.

היו מודעים לתאריכים שקשורים לשנת הלימודים של הילד. הציעו לאמנים שצריכים לנסוע עם הילד להקים את הפרוייקט בעת חופשות בית ספר למשל.

שקלו מחדש או הסירו מגבלות גיל מתוכניות שהות אמן או פרסים על מנת לאפשר את הכללתם של אמנים שהקריירה שלהם הושהתה עקב התמסרות לחיי המשפחה והטיפול בילדים.

יש לעבוד מול האמן על תכנית שהות אמן המותאמת לצרכי הורות. למשל חלוקת התוכנית למקטעים או תמיכה במחקר שהאמן מבצע בסטודיו טרם ההגעה לתכנית.

פערי זמן בקורות החיים של האמן אינם בהכרח סימן לחוסר מחויבות או מאמץ- קריירה של אמן יכולה להתהוות בדרכים שונות ולהיות בהפוגה מסיבות רבות, בהן הורות. אמנים מתחילים אינם תמיד בוגרים טריים של מוסדות הלימוד לאמנות.