Πώς Να Μην Αποκλεἰονται Καλλιτἐχνες Γονεἰς

Μερικἐς Κατευθυντήριες γραμμές για Ιδρὐματα και Residencies

‘Η υποστήριξη της ποικιλομορφίας που αφορά στην ηλικία, την εθνικότητα, το γένος ή το γονεϊκό στάτους δεν έγκειται μόνο της δικαιοσύνης – έχει επίσης να κάνει με την αρωγή ενός ποικίλου ρου εμπειριών, αποχρώσεων, καινοτομιών και εφευρέσεων που θα πλουτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την γκαλερί και την πρακτική της τέχνης. Όλες οι συνεργασίες με καλλιτέχνες χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους τις συνθήκες της πραγματικής ζωής.’ (Melanie Jackson)

Μία εισαγωγική σημείωση:

παρότι οι μητέρες είναι εκείνες που επωμίζονται τη συντριπτική ευθύνη της φροντίδας των παιδιών, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ‘γονέας’ προσδοκώντας πως αυτό θα αλλάξει.

Μἰα εισαγωγικἠ πρὀταση:

Συμπεριφερθεἰτε στον/στην καλλιτἐχνη ως μἰα ολοκληρωμἐνη οντὀτητα.

Μἰα εισαγωγικἠ παρἀκληση:

να εἰστε ευέλικτοι.

1. Ως οργανισμός, να καλωσορίζετε ρητά καλλιτέχνες με οικογένειες

να είστε χώροι φιλικοί προς τον μητρικό θηλασμό, να κρατάτε επαφή με καλλιτέχνες όταν γίνονται γονείς.

Η τέχνη δεν χρειάζεται να είναι φιλική προς την οικογένεια, αλλά το ίδρυμα πρέπει να είναι.

2. Καθιερώστε ως κοινή πρακτική να γνωρίζετε καλά από την αρχή του πρότζεκτ τις εκάστοτε οικογενειακές περιστάσεις του/της καλλιτέχνη, και έχετε τις κατάλληλες δομές έτοιμες ώστε να εξυπηρετήσετε τις γονεϊκές του/της ευθύνες

δεν θα πρέπει να αναμένεται από τον/την καλλιτέχνη να αναγκάζεται να ‘ομολογεί’ ότι είναι γονέας, ή να φοβάται ότι μπορεί να χάσει την ευκαιρία μίας έκθεσης, κάποιου commision ή residency εάν το κάνει.

3. Συμπεράνετε ότι κάθε καλλιτέχνης γονέας μπορεί να χρειάζεται να ταξιδέψει με το παιδί (ή παιδιά) του/της και με τον/την σύντροφο ή άλλον φροντιστή, και παρέχετε για αυτό.

4. Συμφωνήστε εξ’αρχής με τον/την καλλιτέχνη τί αναμένεται από αυτούς και πότε, και δώστε αρκετό χρόνο ώστε να μπορούν να οργανωθούν αναλόγως

μην κάνετε έκτακτες αιτήσεις της τελευταίας στιγμής για κείμενα, ομιλίες, και επιπρόσθετα πράγματα.

5. Λάβετε υπόψην σας να έχετε έναν συγκεκριμένο προυπολογισμό για τα έξοδα παροχής παιδικής φροντίδας που θα χρειαστεί ο/η καλλιτέχνης.

Συζητήστε εξ’αρχής με τον/την καλλιτέχνη για αυτά τα έξοδα και ξεκαθαρείστε τί μπορείτε να καλύψετε και τί όχι.

Επιτρέψτε στους/στις καλλιτέχνες να σας κόψουν τιμολόγιο από την μερίδα αυτήν του μισθού τους που θα πρέπει να ξοδέψουν σε παροχή παιδικής φροντίδας ως συγκεκριμένο κόστος, ώστε να μην φορολογηθούν για αυτό ως εισόδημα.

6. Προγραμματίστε εγκαίνια και ειδικές εκδηλώσεις έτσι ώστε να βολεύουν τους/τις καλλιτέχνες γονείς

σκεφτείτε να προτιμήσετε επιλογές όπως εγκαίνια τύπου brunch τα σαββατοκύριακα αντί των συνηθισμένων εγκαινιών που γίνονται βράδυ, ώρες που τα παιδιά πρέπει να φάνε, να κάνουν μπάνιο και να πάνε για ύπνο.

7. Προσέξτε τις σχολικές ημερομηνίες και προγραμματίστε ανάλογα με αυτές

για παράδειγμα, σε καλλιτέχνες που πρέπει να ταξιδέψουν με παιδιά προσφέρετε την επιλογή να εγκαταστήσουν την έκθεσή τους σε περίοδο σχολικών διακοπών.

8. Επανεξετάστε ή αφαιρέστε όριο ηλικίας για residencies και βραβεία ώστε να εμπεριέχουν και καλλιτέχνες των οποίων οι καριέρες διακόπηκαν επειδή είχανε παιδιά και φροντίζανε για αυτά.

9. Δουλέψτε με τους/τις καλλιτέχνες ώστε να προσαρμόσετε τα residencies γύρω από τις γονεϊκές ανάγκες

αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την δυνατότητα ο/η καλλιτέχνης να μπορεί να χωρίσει την περίοδο του residency σε πιο ευχείριστα τμήματα, ή την υποστήριξη του/της καλλιτέχνη μέσω μιας περιόδου έρευνας και ανάπτυξης στο στούντιο τους, εάν δεν μπορούν να ταξιδέψουν.

Μην ερμηνεύετε κενά στα βιογραφικά ώς έλλειψη δέσμευσης και προσπάθειας

οι καριέρες των καλλιτεχνών διαφέρουν πολύ η μία απο την άλλη, και διακόπτονται για πολλούς και διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι η γονική μέριμνα.

Αναδυόμενοι καλλιτέχνες δεν είναι πάντα αυτοί που αποφοίτησαν πιο πρόσφατα.